PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UDĚLENÍ SOUHLASU SE VYUŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA
www.fhusojka.pl

ÚVOD

Ochrana údajů je otázkou důvěry a důvěra uživatelů je pro nás velmi důležitá. Aby se při prohlížení našich internetových stránek uživatelé cítili bezpečně, přísně dodržujeme při zpracování osobních údajů zákonná ustanovení. Zde bychom vás chtěli informovat o našich zásadách shromažďování a využívání údajů. Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o tom, jaké osobní údaje uživatelů jsou shromažďovány na našich internetových stránkách a které z těchto údajů jsou jakým způsobem zpracovávány a rovněž na koho je třeba se obracet v záležitostech s tím souvisejícími.

§1
Odpovědnost a práva uživatele

Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost F.H.U. Sojka , Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce, Podkarpatské vojvodství. Hospodářský subjekt zaregistrovaný v Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti.

§2
Právo na informace a podání námitky

Vaše bezpečnost a důvěra je pro nás velmi důležitá. Z toho důvodu v naší pracovní době (pondělí–neděle od 9:00 do 21:00 hod.) odpovíme na každou otázku zaměřenou na zpracování vašich osobních údajů. Máte právo na získání
informací o údajů, kterými disponujeme, o jejich původu a příjemcích, a rovněž o účelu, rozsahu a způsobech zpracování. Chcete-li získat informace o údajích u nás uložených, kontaktujte laskavě naše oddělení ochrany osobních údajů (e-mail: politykaprywatnosci@fhusojka.pl). Jsme rovněž povinni tyto údaje opravovat, ukládat a vymazávat na vaše přání, nehovoří-li ustanovení nadřazených zákonů (např. zákonná povinnost uchovávat osobní údaje) jinak.

Máte-li jakékoliv otázky, nebo chcete využít své právo podat námitku, kontaktujte nás laskavě. Jako zodpovědný subjekt je firma F.H.U. SOJKA dostupná na níže uvedených kontaktních údajích:

- Poštou na adrese: : F.H.U. Sojka , Wrzawy 22, 39-432 Gorzyce
- Telefonicky: +48 883 011 211
- Elektronickou poštou: politykaprywatnosci@fhusojka.pl

Uživatel může kdykoliv bezúplatně získat informace o svých osobních údajích, které jsou u nás uloženy, a rovněž muže využít své právo na změnu, zablokování nebo vymazání svých údajů. Za tímto účelem je třeba použít výše uvedené kontaktní údaje nebo vstoupit do záložky NASTAVENÍ SOUKROMÍ a postupovat podle pokynů dostupných v této záložce.

Nedá-li uživatel souhlas ke zpracování nebo využití svých údajů prostřednictvím fhusojka.pl podle těchto ustanovení o ochraně osobních údajů v plném rozsahu nebo u jednotlivých aktivit, může vznést námitku elektronickou poštou nebo prostřednictvím záložky NASTAVENÍ SOUKROMÍ, telefonicky nebo dopisem, a rovněž využít výše uvedené kontaktní údaje.

§3
Shromažďování, zpracování a využití osobních údajů

Osobní údaje je údaje týkající se hmotných nebo osobních spojení identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Náležejí k nim například jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa a všechny základní údaje, které nám uživatel poskytl při registraci a založení zákaznického účtu.

§3.1
Zákaznický účet

Každému zákazníkovi, který se registruje na našich internetových stránkách pomocí funkce „Zaregistrovat“, založíme zákaznický účet, tzn. heslem chráněný přímý přístup k u nás uloženým základním osobním údajům uživatele. Uživatel si zde může mimo jiné prohlížet své už vyřízené, aktuálně vyřizované a naposledy zaslané objednávky nebo spravovat své osobní údaje a newsletter.

§3.1.1
Založení nového účtu

Při registraci zákaznického účtu je třeba povinně uvést následující údaje (vyžadované informace):

  • e-mailovou adresu;
  • heslo;
  • jméno;
  • příjmení;
  • souhlas s ustanovením o ochraně osobních údajů;

Fakturační adresu a doručovací adresu je třeba uvést až v době, kdy bude podána objednávka. Pro vyřízení objednávky potřebujeme správné jméno a příjmení, kontaktní údaje a platební údaje. E-mailovou adresu uživatele potřebujeme, abychom mohli potvrdit příjem objednávky a její vyslání, a rovněž pro komunikaci s uživatelem. Kromě toho e-mailovou adresu uživatele využíváme pro identifikaci (jako název při přihlašování), kdy se uživatel přihlašuje do svého zákaznického účtu.

§3.1.2
Používání zákaznického účtu

Uživatel může používat svůj zákaznický účet fhusojka.pl, pro přihlášení do on-line obchodu fhusojka.pl. Údaje uživatele jsou této webové službě předávány pouze v případě přihlášení uživatele.

Neodhlásí-li se uživatel ze svého zákaznického účtu, zůstává automaticky přihlášený. Díky této funkci není třeba se příští přihlašovat do zákaznického účtu. Z bezpečnostních důvodů je uživatel znovu požádán o uvedení hesla, například při změně osobních údajů nebo podávání objednávky.

§4
Bezpečnost plateb

Obchod fhusojka.pl nabízí možnost plateb bankovním převodem na bankovní účet, plateb v hotovosti při odběru zboží (na dobírku) nebo platební kartou. Všechny typy platby jsou dobře chráněny bezpečnostními standardy.

§5
Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů uživatele

Shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme údaje uživatele v rámci obsluhy nákupů, včetně případných pozdějších záruk, za účelem realizace našich, pro potřebu technické správy, vlastních marketinkových cílů (více v bodu 2.3) a za účelem ochrany před trestnými činy a podvody. Osobní údaje uživatelů jsou poskytovány třetím osobám pouze tehdy, kdy je to povoleno předpisy, včetně účelů souvisejících s plněním smlouvy nebo vyúčtováním, pro marketinkové účely nebo v případě předchozího souhlasu uživatele. Například v rámci obsluhy objednávky s námi spolupracující poskytovatelé služeb (např. přepravce, logistická firma, banky) obdrží nezbytné údaje za účelem vyřízení objednávky. Údaje poskytnuté tímto způsobem mohou poskytovatelé služeb využívat výhradně k splnění svého úkolu.

§6
Používání vašich osobních údajů pro marketinkové účely

Kromě zpracování osobních údajů v rámci obsluhy nákupu na webových stránkách fhusojka.pl využíváme údaje uživatele rovněž pro následující účely: pro nepřetržitou optimalizaci nákupů uživatele v rámci pro zákazníka příznivé individuální nabídky; pro kontaktování se s uživatelem v souvislosti s objednávkami a určitými produkty a marketinkovými akcemi; pro doporučování produktů nebo služeb, které mohou uživatele zajímat.

Pro tento účel využíváme získané informace, například potvrzení odběru a přečtení e-mailové zprávy, informace o koncovém zařízení uživatele, o připojení na internet, o operačním systému a platformě, o datumu a čase prohlížení našich stránek nebo našich produktů, a rovněž informace, které získáme od uživatele (včetně informací poskytnutých automaticky nebo vygenerovaných). Navíc využíváme i historii objednávek.

Uživatel může kdykoliv protestovat proti využívání svých osobních údajů pro reklamní účely v plném rozsahu nebo u jednotlivých aktivit, aniž by byl zatížen náklady kromě nákladů na předání informací podle základního tarifu. K tomuto účelu stačí oznámení v textové formě na zaslané podle kontaktních údajů uvedených v bodu 1 (např. e-mail, fax, dopis).

§6.1
Bannerová reklama

Osobní údaje shromážděné při prohlížení stránek uživatelem využíváme rovněž pro zobrazování tzv. bannerové reklamy. Jedná se o reklamu přesměrovávající na stránky třetích firem. Tato reklama převážně využívá soubory cookie nebo pixel. Naším cílem je vypracovat reklamní nabídku, která bude pro uživatele atraktivní a užitečná, proto v rámci bannerové reklamy si může uživatel prohlédnout především produkty, které si už prohlédl na našich internetových stránkách, nebo produkty podobné už dříve prohlíženým (tzv. retargeting). V rámci bannerové reklamy využíváme výhradně pseudonymizované osobní údaje; přímé informace o uživateli (např. příjmení nebo e-mailová adresa) nejsou ukládány v souborech cookie.

Více informací o souborech cookie, pixelech a retargetingu jsou uvedeny v bodech 3 a 6 těchto zásad.

§6.1.2
Soutěže

V rámci soutěží využíváme osobní údaje uživatelů za účelem jejich informování o výhře a propagace naší nabídky. Podrobné informace jsou uvedeny v podmínkách účasti dané soutěže.

§7
Soubory cookies

Schválení souborů cookie je podmínkou umožňující využívání našich internetových stránek. Zablokuje-li uživatel používání cookies, naše webové stránky budou poskytovat pouze omezené funkce.

Co jsou to cookies?
Soubory cookie jsou menší textové soubory umístěné ve složce vašeho prohlížeče. Při prohlížení internetových stránek soubor umístěný v zařízení odešle určité informace do prohlížeče. Soubory cookie jsou velmi rozšířené a používané na mnoha webových stránkách, protože jsou pro jejich vydavatele velmi užitečné. Díky nim správce webových stránek může například určit, zda je daný počítač (a pravděpodobně jeho uživatel) už někdy navštívil.

Obecně se dá říct, že soubory cookie jsou používány za účelem zlepšení činnosti webových stránek a jejich zatraktivnění pro uživatele, i když mohou být rovněž používány pro reklamní účely (což vysvětlujeme níže). Podrobnější vysvětlení, co jsou soubory cookie a jak se projevují, lze nalézt na stránce All About Cookies (v jazyce anglickém) a Cookie (Wikipedie).

Jaká cookies využívá stránka fhusojka.pl?
Většina námi používaných souborů cookie je automaticky odstraňována z pevného disku počítače uživatele po skončení prohlížení (tzv. session cookies). Session cookies jsou například využívána při nabízení uživateli funkce košíku na webových stránkách. Kromě toho používáme rovněž cookies uložená na pevném disku počítače uživatele. Při dalším prohlížení webové stránky automaticky identifikují uživatele a jím preferované informace a nastavení. Dočasné a trvalé cookies (dobu uložení od 1 měsíce do 10 let) jsou ukládány na pevný disk počítače uživatele, a po určeném době jsou automaticky odstraňovány. Tyto cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla ještě efektivnější, bezpečnější uživatelsky přátelštější. Díky těmto souborům je možné poskytnou uživateli informace podle do jeho zájmů. Jediným účelem cookies je co možná nejlépe přizpůsobit naši nabídku očekáváním zákazníka a usnadnit mu pohyb na našich webových stránkách.

Jaké osobní údaje jsou uloženy v cookies?
V cookies používaných na fhusojka.pl jsou ukládány výhradně pseudonymizované osobní údaje. Při aktivaci je cookies přiděleno identifikační číslo bez přiřazení osobních údajů uživatele k tomuto identifikačnímu číslu. Jméno a příjmení, IP adresa nebo podobné osobní údaje uživatele, umožňující přímé přiřazení souboru cookie uživateli, nejsou ukládány do souboru cookie. Na základě technologie cookie získáváme pouze pseudonymizované informace, například o tom, které stránky našeho obchodu uživatel navštívil, které produkty si prohlížel apod.

Co to je Onsite Targeting?
Na základě technologie souborů cookie na stránce fhusojka.pl jsou shromažďovány osobní údaje za účelem optimalizace naší reklamy a celé nabídky internetového obchodu. tyto osobní údaje nejsou využívány pro identifikování uživatele, ale slouží pouze pro pseudonymizovanou analýzu způsobu používání stránky. Díky této technologii můžeme uživateli nabídnout reklamu a/nebo speciální nabídky a služby, jejichž obsah je založen z informací získaných na základě analýzy kliknutí myší (například reklama vyplývající ze skutečnosti, že v posledních dnech si uživatel prohlížel výhradně sportovní obuv). Naším cílem je vypracovat maximálně atraktivní on-line nabídku pro uživatele a nabídnou mu reklamu odpovídající jeho zájmům.

Re-Targeting
Naše internetové stránky využívají tzv. re-targeting technologii. Tuto technologii využíváme, abychom mohli uživatelům nabídnout atraktivnější internetovou nabídku. Umožňuje poskytnout uživatelům, které zaujal náš obchod a naše produkty, vhodnou reklamu na internetových stránkách našich partnerů. Jsme přesvědčeni, že zobrazování personalizované reklamy související se zájmy uživatele je pro něj zpravidla atraktivnější než reklama, která nemá takovou individualizovanou souvislost. Zobrazování těchto reklamních materiálů na
stránkách našich partnerů je založeno na technologii cookies a na analýze dřívějšího chování uživatele. Tato forma reklamy je úplně anonymní.
Při prohlížení našich internetových stránek jsou používána cookies, která slouží ke shromažďování, ukládání a využívání osobních údajů týkajících chování uživatele. Kromě toho jsou osobní údaje uživatele obsažené v cookies uchovávány po skončení prohlížení a jsou například využívány při dalším prohlížení našich internetových stránek.

Jak se dá zablokovat ukládání souborů cookie?
V prohlížeči je dostupné nastavení umožňující schválení ukládání cookies pouze tehdy, kdy s tím uživatel souhlasí. Tímto způsobem lze zablokovat ukládání cookies v budoucnosti. Pro schválení používání cookies na fhusojka.pl, při současném zablokování cookies třetích firem, je třeba v nastavení prohlížeče vybrat možnost „Blokování cookies webových stránek externích subjektů“. Na liště menu internetového prohlížeče lze prostřednictvím funkce „pomoc“ získat informace o zamítnutí nových a vypnutí uložených cookies.

Méně než jsou uvedeny linky na řešení způsobu stanovení zásad používání cookies u nejpopulárnějších internetových prohlížečů:

  • Firefox - informace o cookies (https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies-informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho)
  • Internet Explorer - informace o cookies (https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
  • Chrome - informace o cookies (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs)
  • Safari - informace o cookies (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL)

§8
Přihlašovací soubory

Při každém prohlížení stránky fhusojka.pl poskytne internetový prohlížeč osobní údaje týkající se chování uživatele, které jsou ukládány v přihlašovacích souborech, takzvaných přihlašovacích souborech serveru. Takto uložené osobní údaje obsahují následující osobní údaje: datum a hodinu stažení, název otvírané stránky, IP adresu, URL referenční stránky (adresu stránky, z níž byl uživatel přesměrován), stažený objem osobních údajů a rovněž informace o verzi používaného internetového prohlížeče.

Tyto záznamy osobních údajů přihlašovacího souboru jsou námi analyzovány za účelem optimalizace nabídky a vybudování pro uživatele co možná nepřátelštějšího obchodu fhusojka.pl, a rovněž rychlejší odhalování a odstraňování chyb a řízení výkonu serveru. Kromě toho využíváme záznamy osobních údajů přihlašovacího souboru za účelem ochrany před útoky na náš obchod F.H.U. SOJKA, např. v rámci takzvaných útoků distributed denial of service, jejichž cílem je zablokovat přístup do našeho obchodu z důvodu přetížení požadavky.

§9
Internetová analýza

Pro nepřetržité optimalizování a zlepšování naší nabídky používáme takzvané trackingové technologie. K tomu využíváme službu Google Analytics.

§9.1
Google Analytics

Tyto internetové stránky využívá internetové nástroje pro analýzu statistik webových stránek Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics používá metody umožňující analýzu prohlížení internetové stránky uživatelem, například soubory cookie, tedy textové soubory
ukládané do počítače uživatele. Tímto způsobem vygenerované informace, týkající se prohlížení této internetové stránky, jsou zpravidla předávány serveru firmy Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace funkce anonymizace IP adres na této stránce, je IP adresa uživatele firmou Google zkrácena před jejím předáním na území členských zemí Evropské unie nebo jiných států signatářů dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je serveru firmy Google v USA předávána plná IP adresa a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa zaslaná prohlížečem uživatele v rámci služby Google Analytics není spojována s jinými údaji Google. Uživatel může zabránit zasílání osobních údajů vygenerovaných souborem cookies, které se týkají jím prohlížené
internetové stránky (včetně IP adresy) do Google a zpracování těchto osobních údajů prostřednictvím Google tím, že si stáhne a nainstaluje plugin do prohlížeče dostupný na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .
Alternativně lze rovněž kliknout na tento link pro zabránění ukládání osobních údajů prostřednictvím Google Analytics na této internetové stránce v budoucnosti. V zařízení uživatele je v tom případě uloženo cookie opt-out. Po odstranění souborů cookie je třeba opětovně kliknout na link.

§10
Používání sociálních pluginů

Takzvané sociální pluginy umožňují uživateli poskytovat určitého obsahu o přímém spojení účastníka v sociálních sítích.

Tato funkce vám umožňuje spojit se s facebook.com a umístit na vašem profilu jako přílohu náš Newsletter. Funkce SWYN nepoužívá JavaSktript ani iFrames, aby mohla prostřednictvím Facebooku získat informace o vaší identifikaci, jako např. To se mi líbí na Facebooku. Na jedné straně, po kliknutí na tlačítko SWYN na Facebooku funkce SWYN přesměruje do osobních údajů umístěných na Facebooku. Na druhé straně, tímto způsobem kromě informací (URL obraz, texty, popisy, linky na Landingpage) je přenášeno rovněž zakódované ID. Díky tomuto zakódování nemůže Facebook nijak identifikovat uživatele. Pro získání přístupu k požadovaným informacím je třeba po kliknutí na tlačítko SWYN na Facebooku se přihlásit pomocí přístupových osobních údajů. Než je schválena definitivní verze, je rovněž možné provádět změny v obsahu. Až tehdy jsou připojeny informace o vašem profilu a poskytnuty třetím osobám.

Podobně fungují pluginy nabízené v náhledu na produkty v Internetovém obchodu fhusojka.pl: tlačítko sdílení na Facebooku (Share | Sdílet).Na základě kliknutí uživatele pluginy přenesou IP adresu na prohlížeči uživatele naposledy zobrazené stránky (Facebook) nabízejícímu subjektu. Kromě toho jsou přenášeny rovněž informace o produktu. Nepřenášíme osobní údaje, které máte na stránce www.fhusojka.pl nebo které byly uloženy na Facebooku.

§11
Bezpečný přenos osobních údajů

Osobní údaje uživatele jsou námi poskytovány bezpečně díky šifrování. To se týče rovněž procesu podávání objednávek a přihlašování zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho jsou naše internetové stránky a jiné systémy chráněny technickými a organizačními opatřeními před ztrátou, zničením, přístupem, změnami nebo šířením osobních údajů uživatelů neoprávněnými osobami.

§12
Aktualizace

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo upravovat tyto zásady týkající se ochrany osobních údajů kdykoliv a bez předcházejícího upozornění použitím změněné verze na našem internetovém portálu www.fhusojka.pl. Nové znění zásad platí od okamžiku jejich zveřejnění na našem internetovém portálu.

TOP